2008 1st Novena: KNOW YOUR FRIENDLY HOST IN CARSON

June 29, 2008

KNOW YOUR HOST: GUILLY & BEBE ROBLE

1st Novena: Sponsored by Guilly and Bebe Roble
1807 East 218th Street
Carson, CA 90715
Tel. 310-385-8045 (Home)
310-518-6273 (Bahay Kainan)
Sunday, July 6 at 11:00 a.m.

The Robles of CarsonSi Guilly Roble, ang nailhang batang buotan sa Suba, milangyaw aron manimpalad sa Davao human natapos ang pagtuon sa UV pagka accountant. Ulitawo si Guilly sa iyang pag-panimpalad sa Davao, ug daghang mga babaye nangindahay nga ilang maankon ang utukan ug kugihan nga batan-ong lumad sa Danao. Apan wala pa-balda ang ulitawo sa mga tukso sa iyang palibot.

Wala molungtad ug dugay si Guilly sa Davao. Niadtong panahona, tungod sa mga kagubot, walay maayong kahigayonan para sa mga batan-ong profesyonal ang Mindanao. Busa mibiya siya sa Davao, dayon larga padulong sa Manila. May mga taga Danao usab didto nga mitabang sa iyang pagpuyo ug naghatag kahigayonan aron siya mahimutang. Didto gikahibalag ni Guilly ug gipangasawa ang usa ka talagsaong Manilena, diin nakita sa ulitawo ang tanang hiyas sa babaye nga maoy tugon sa iyang inahan, buotan, kugihan ug may kaanyag. (Naa sa hulagway si Bebe, ang mahal nga kapikas ni Guilly, ug ang ilang duha ka anak dala ang rebolto sa Patron, Santo Tomas.)

Maayo ang dagan sa panginabuhi sa mga bag-ong magtiayon. Milambo ang ilang gamay nga negosyo ug nag trabaho usab si Guilly isip accountant sa usa ka dakong patigayon. Apan dili pa gyod hingpit ang ilang kinabuhi sa Manila, busa naningkamot nga maka-ari sila sa Amerika, pamasin dinhi ilang makab-ot ang ilang mga pangandoy.

Inubanan sa mga pag-ampo, natagaan sila ug visa, ug dayon larga uban ang usa ka anak diri sa Los Angeles niadtong miaging siyam ka tuig nga milabay. (Ang ika-duhang anak, made in U.S.A.)

Read more