Mga Pistolador sa Danao Mawala Kaha?

Tue, July 9, 2002  10:04 pm

Kaming Danawanon, September 1997.
20020709230404318_1.jpgNabasa ko sa periodiko nga kuno ang kwerpo kapolisan sa Region 7 seryosong motinuod sa pagwagtang sa tanang contrabandong buhatan sa pistola sa Danao.

Gani gibalita nga may dakong negosyanteng pistolador, si Joveniano Roble, gidakop ug gipasakaan ug sumbong.

Dakong subo ang akong gibati samtang nagbasa. Si Joveniano, usa ka higala, silingan ug buotang tinun-an sa Santo Tomas School, sumala a akong nahinumduman.

Sukad ko mi-gradwar sa high school niadtong 1967, wala na kami magkita, ug walay nakahisgot sa dagan sa kinabuhi ni Joveniano Roble.

Bata pa si Joveniano nga nawad-an ug amahan, busa wala makapadayon pag-eskuyla sa kolehiyo. Wala matuman ang pangandoy nga mag-inhenyero.

Ang kapalaran ni Joveniano Roble, gikan sa pag limbas limbas, gabas-gabas ug puthaw, ngadto sa pagka eksperto, hangtod sa pag panag-iya ug mga buhatan, mao sab ang kaagi sa mga banggiitang pistolador sa Danao, gikan pa ni Mario Durano, Joe Robles, Enar Laude, Donnel Togonon, ug uban pa.

Ang mga bantogang pistolador sa Danao, gikan pa sa karaan, halos pulos mga maayong tawo, tinamod sa lungsod ug maki Dios.

Sa ilang hunahuna dili dautan ang ilang gibuhat. Gani dakong tabang sila sa katilingban, matud pa, kay naghatag sila ug panalipod batok sa mga tawong dautan.
Dili nila tuyo ang pagbaligya ug pusil ngadto sa mga kriminal o mga tulisan.

Ni kausa wala sila makapabuto ug pistola batok sa ilang isig katawo. Bisan tuod libo ka libo ang pistola nga ilang nabuhat, ang kriminalidad sa Danao usa sa labing ubos sa tibuok nasod.

Ang mga pistolador sa ilang kabatan-on wala mangandoy nga mag pistolador. Kon may ika-gasto pa ang ginikanan o may ayuda pa ang gobyerno sa ilang pag-eskuela, dili sila mag-antos ug limbas-limbas, o gabas-gabas ug puthaw.

Damgo usab nila nga mahimong propesyonal, adunay maayong trabaho nga dili ginukod sa balaod.

Apan way gihatag ang atong gobyerno nga oportunidad alang sa mga batan-on nga maka tungtong sa kolehiyo. Walay skills training’ alang sa mga out-of-school-youth aron makasulod ug maayong trabaho, aron dili mag paltik smuggler?

Daghan ang nabuhi sa pamuhat ug pistola sa atong lungsod. Gibana-bana nga kapin sa 3,000 ang mga pistoleros sa Danao panahon sa Martial Law. Sa karon possible dul-an na sa 5,000.

Gawas pa sa tigbuhat, naa pa ang mga legal ug lisensyadong “machine shops” nga nag-sweldo ug mga makinista. Naa ang mga viajedor nga modala niining contrabando nga armas ngadto sa Manila ug Mindanao. May nasakpan gitago ang pistola sa sudlanan sa ginamos o basket sa mangga. Daghan sa mga viajedor ang natanggong sa prisohan sa Manila ug Mindanao.

Dili ikalimod kon ikaw Iumad sa Danao, duna kay igsoon, paryente o suod nga higala nga nabuhi sa pistola, pamuhat man o pamaligya.

Tingali mokapin na sa 70 anyos nga ang Danao nabantog sa tibuok nasod sa kamaayong mamuhat ug push. Gani nailhan na kini sa Hapon. Misikat ug nailhan ang atong lungsod dili lamang tungod sa mga pag-botar sa mga patay, kon dili tungod sa de-kalidad nga pistola nga Made in Danao.

Sulod sa 70 katuig nga nahimong cottage industry ang pamuhat ug pistola sa Danao. Ang costable ug kapolisan kanunay nagti-nguha sa pagwagtang sa tanang buhatan. Apan pakyas kanunay.

Bisan tuod dunay pundok sa mga pistolador nga gihatagan ug lisensya sa pagbuhat ug push, sama sa DAMANCOR ug WORLD, maihap Lang sa tudlo ang naka benepisyo. Mag-unsa na man tong dul-an sa lima ka libo?

Samtang dili mahatagan ug maayong kahigayonan ang mga batan-on nga makapadayon sa pag eskuyla, o mahatagan ug vocational skills training, dili maundang ang pagpamuhat ug armas de fuego sa atong lungsod.

Mao ra kini ang bugtong paagi nga madani ug malikay ang mga batan nga mahimong pistolador o esmagler ug armas.

Adlaw adlaw man ang pag pangita sa mga kostable kanila, ang pistolador sa Danao, daw tagolilong, lisod sakpan o makit-an. Sama sa agukoy, mawala, motim-aw, modagan, motago, mogimaw. (Monching Barriga)

Comments

Got something to say?

You must be logged in to post a comment.