Hangyo Lang . . . Sermon Pamub-an

Tue, July 9, 2002  9:54 pm

Hangyo Lang . . . Sermon Pamub-an

Kaming Danawanon, September 1999

Bisan sa iyang pag-palagpot sa sekretarya ug sacristan mayor, ang mga taga Danao puno sa pagdayeg ni Mons. Gerbolingo.

Bisan sa iyang pagdumili nga misahan ang patay, nga sa buhi pa giingon may kabit, mirespito ang katawhan sa maong desisyon.

Matod sa mga taho ang kura sa Danao buotan gayod, walay daotang binuhatan ug dili nawong ug kuarta. Dili usab siya dawo. Maayo ang iyang pagdumala sa parokya, hinungdan nga midaghan ang mga voluntaryo sa simbahan.

Hinuon uban sa mga pagdayeg, daghang tawo usab ang nakasaway. Nasabtan ko ang hang pag-saway dihang misimba ako usa ka Domingo.

Monsenyor, taas ra kuno kaayo ang imong sermon. Hangyo lang, imbis 45 minutos, mahimo ba kunong pamub-an, bisag 15 na lang. Gani ang drama sa radio, l5 minutos ra man kuno, para dill pul-an ang mamati.

Pasensiya ka na Lang sa taga Danao, Monsenyor. Wala sila maanad paminaw ug taas nga sermon. Drama sa DYCB ang naanda’g pamati. Karong may telebisyon halos tanang balay, si . Marimar na sab ang nabuangan.

Bisan sa kaniadto pa, ang mga hamtong lalaki mogawas sa simbahan inig sugod sa sermon, dayon dagkot ug sigarilyo.

Mobalik sila inig ka-human sa wali. Labi na gyod kon ang paring nag-wali mag-kibot-kibot lamang ang baba ug dili masabtan ang gibatbat.

Sumbong pa sa suod kong amigo, imbis makadawat siya ug grasya sa iyang pagsimba, makasala na lang hinuon.

Kay tungod sa kataas sa wali, nga kinutlo ra pod kuno sa Lungsoranon, mag liraw-liraw ang iyang mata, lingi-lingi, tan-aw sa mga seksing nanimba.

“Para di magduka”, matod pa niya. Pero sa makadaghan di gyod mapugngan, mohagok siya.
Ang nakaparat ra ba kay magtulo ang iyang laway samtang matulog. Bay, sa sunod Domingo pagdala ug tualya o di ba magbutang kag sawranan. Maulaw ka sa imong katapad, uy.

Comments

Got something to say?

You must be logged in to post a comment.