Hangyo Lang . . . Mga Tambok Ayaw Sakay ug De-Sikad

Tue, July 9, 2002  9:57 pm

Usa niana ka buntag duha ka babayeng tambok, mga balikbayan volunteer sa medical mission, wala makapaabot sa mokuhang sakyanan. Busa misakay na lang sila ug traysikol gikan sa mercado padulong sa Hospital.

Parehas mga maanyag, bigot ug lawas silang duha, niadtong mais ug utan kamonggay pa ang ilang kina-on adlaw-adlaw.

Samtang ang duha nag-atang, pangamay ug traysikol de-sikad, upat ka traysikol wala mourong, milikay, dayon sutoy, palayo, bisan walay sakay.
Dihang misinggit ang pinakatambok nga mopliti siya ug 10 pesos, miurong ug mibalik ang usa ka niwang nga traysikol drayber. Igo Lang mihaom sa tibuok Iingkoranan ang lubot sa usa ka tambok.
Pungko-sabak ang ikaduhang tambok.  Intawon gipaningot ug bog-bog, sinikad sa dunot nga traysikol. Mihangyo mopahulay makadiyot kada eskina.

Nalipay tuod ang pobreng drayber sa pliting 10 pesos ni Tambokikay Balikbayan.  Apan alkanse guihapon.

Wala maka-biyahe ang pobreng traysikol drayber pagka-hapon hasta sa pagkasunod adlaw. Miadto sa hospital nanngavo ug tambal sa bughat. (Susiha intawon kon unsay gidangatan, basin ug nabuktot. Ed)

Comments

Got something to say?

You must be logged in to post a comment.