Class 1949-50 From the Class President

Fri, July 5, 2002  11:44 am

[Note: Originally posted on Kaming Danawanon, Vol VI, No. 2 May-Jul 2000. ]

Kalim-an na ka tuig ang milabay sukad niadtong higayon nga mitapus kita sa atong pagtungha sa Elementarya (Grade VI, Class 1949-1950 ) sa Upland Elementary School.

Sa ingon niining gula sa ‘HUGYAW’, ang baba sa atong klase, akong ihatag ang kinasingkasing ug mainitong paghimamat ug pahalipay kaninyong tanan mga kauban ko sa klase.

Angay ug matarung gayud nga mapasalamaton kita sa Dyos una sa tanan, sa atong mga ginikanan ug sa atong mga magtutudlo kay naingon kita karon niini human ang kalim-an nga milabay.

Agi’g paghandum ug pagsaulog niining ‘BULAWANONG HIGAYON’, himo-on nato karong Septiembre 20, 2000 ang ‘Dakong Panaghugop’ (Grand Reunion) didto gayud sa Atong Tulungha-an, sa ‘Upland Elementary School’.

Akong itanyag ang akong mainiton ug kinasingkasing nga pagdapit sa tanang mga kauban sa klase 1949 -1950 niining ULUSAHONG HIGAYON.

Magpa-abot kami.

MSGR. PASCUAL M. YPIL, H.R.

Comments

Got something to say?

You must be logged in to post a comment.